Tempoh Penghantaran
2-5 hari bekerja untuk penghantaran di Semenanjung Malaysia
5-6 hari bekerja untuk penghantaran di Sabah & Sarawak
.
.
Ketersediaan pelanggan untuk menerima barangan
Pelanggan mesti memastikan bahawa dia akan bersedia untuk menerima penghantaran di alamat penghantaran yang disediakan yang disimpan dalam laman web kami. Jika anda tidak ada dan penghantaran semula diperlukan, anda akan menanggung bahawa item akan dikembalikan kepada kami dan anda bersetuju untuk membayar yuran penghantaran tambahan terlebih dahulu untuk penghantaran semula.