Had Umur
Dengan membeli daripada laman web kami, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk membuat sebarang pembelian atau jika anda tidak, ibu bapa atau penjaga anda telah memberikan kebenaran untuk membenarkan anda menggunakan tapak web kami.

Hak Cipta dan Tanda Dagangan
Anda bersetuju untuk tidak menggunakan produk kami untuk aktiviti haram yang melibatkan undang-undang hak cipta & tanda dagangan dan jika anda didapati bersalah kerana berbuat demikian, anda akan dikenakan penalti undang-undang untuk pelanggaran hak cipta.

Produk & Perkhidmatan
Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin warna dan imej produk kami yang dipaparkan di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan mana-mana warna monitor komputer anda adalah tepat.

Kandungan Laman Web
Kami boleh menukar, mengalih keluar atau dengan cara lain menyesuaikan kandungan laman web kami pada bila-bila masa dan tanpa notis awal.

.
.
.
 
 

Polisi Privasi

Maklumat peribadi
Kami tidak akan mendedahkan maklumat tentang anda (pelanggan) kepada mana-mana pihak ketiga kecuali di mana ia adalah sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda yang melibatkan mengatur produk untuk penghantaran, pengesahan transaksi yang dibuat oleh anda untuk kelulusan pembayaran dan maklumat lain di mana kami perlu membenarkan kami untuk melayani anda dengan lebih baik.

Laman Web Pihak Ketiga
Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke dan dari laman web pihak ketiga. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana tapak web ini, sila ambil perhatian bahawa mereka mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar ini. Sila semak dasar ini sebelum anda menyerahkan sebarang data peribadi ke tapak web ini.